Przejdź do treści
11
12
13
15
16
17
Przejdź do stopki

Informacje

Treść

Regulmin XXV Jubileuszowego Spotkania z Kolędą.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021 NOWOŚĆ!!

Wolontariat - zasady przyznawania punktów NOWOŚĆ!!!

DODATKOWE MINFORMATORY NA TEMAT EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Język polski

Matematyka

Język angielski

Kadra Pedagogiczna od  1 września 2021 roku

WYTYCZNE MEN DLA KLAS I-III NOWOŚĆ!!!

 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA „BEZPIECZNA Szkoła”

Innowacje pedagogiczne realizowane na terenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej.

Zasady nauczania zdalnego.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO FIRMY LIBRUS NOWOŚĆ

Organizacja pracy szkoły w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID NOWOŚĆ

Regulmin świetlicy szkolnej NOWOŚĆ

Doradztwo zawodowe od 1 września 2021 roku NOWOŚĆ

Doradztwo zawodowe od 1 września 2020 roku

Doradztwo zawodowe od 1 września 2019 roku

Program wychowawczo-profilaktyczny od 1 września 2021 roku NOWOŚĆ

Program wychowawczo-profilaktyczny od 1 września 2020 roku 

Program wychowawczo-profilaktyczny od 1 września 2019 roku

Program wychowawczo-profilaktyczny od 1 września 2018 roku

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 NOWOŚĆ

Dodatkowe dni wolne od nauki 2021/2022 NOWOŚĆ

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej wersja od 29 grudnia 2021 r.

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa uczniów

Lżejszy tornister

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych i eduakcyjnych od 1 września 2017 roku

Zestaw podreczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych od 1 września 2018 roku

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych od 1 września 2019 roku

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych od 1 września 2020 roku 

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych od 1 września 2021 roku - NOWE

Zasady korzystania z darmowych podręczników

Zasady korzystania z monitoringu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

 

 

KONTAKT:

TEL/FAX 184448402

MAIL: gimlos@szkola.wp.pl

www.zs.lososina.pl

epuap: /zslososina/skrytka

 

JEŚLI CHCIAŁBYŚ POINFORMOWAĆ NAS O NIEPOKOJĄCYCH SYTUACJACH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW I SZKOŁY NAPISZ NA PONIŻSZY ADRES:

anonimowaskrzynkalososina@wp.pl

 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W przypadku uzyskania wsparcia pomocą psyhcologiczno-pedagogiczną należy zwrócić się na terenie szkoły do wychowawcy klasy, nauczyciela oraz pedagoga szkolnego.

Pomoc psychologa: Urząd Gminy w Łososinie Dolnej, Osrodek Pomocy Społecznej,

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Sączu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

     

 

DZIELNICOWY: ASPIRANT GRZEGORZ PRUSAK 604-428-441

 

 

 

 

 

 

33126