Przejdź do treści
11
12
13
15
16
17
Przejdź do stopki

REKRUTACJA

Treść

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022 NOWOŚĆ!!!

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do Szkoły w Łososinie Dolnej NOWOŚĆ!!!

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do Szkoły w Łososinie Dolnej

 

PUNKTACJA

Oddział przedszkolny

Szkoła podstawowa

 

NOWE DRUKI:

Deklaracja o kontynuacji uczęszczania do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierszej szkoły podstawowej

Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka do odziału przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszałego POZA OBWODEM SZKOŁY W ŁOSOSINIE DOLNEJ do klasy pierwszej

Potwiedzenie woli przyjęcia

 

 

22948